Ecodessenyant l’experiència de l’usuari


Agència de Residus de Catalunya

Per involucrar la comunitat al voltant de l’ecodisseny a participar al nou Premi Catalunya Ecodisseny 2015, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència de Residus de Catalunya juntament amb el BCD Barcelona Centre de Disseny va convidar a HOLON a dinamitzar un taller sobre pràctiques emergents en l’ecodisseny.

La trajectòria dels contextos d’aplicació de l’ecodisseny es pot traçar des dels esforços end-of-pipe, als materials i processos productius, al disseny de productes, on el concepte s’hi relaciona amb més freqüència. La feina en desenvolupament per part de UNEP sobre la eco-innovació és l’últim exemple una vegada més de la naturalesa expansiva de l’ecodisseny. Adaptant-se a aquesta evolució és que el premi català d’ecodisseny otorgat des del 2001 es va revisar enguany per introduir entre altres categories consideracions més estratègiques.

Per l’ocasió, des d’HOLON es va optar per explorar una de les pràctiques emergents on el disseny integra consideracions ambientals i socials amb les econòmiques, el disseny de serveis i l’experiència d’usuari. L’enfocament tradicional de l’ecodisseny se centre en els factors interns i materials de les organitzacions; els propis productes, matèries primeres i processos productius, etc. El disseny de serveis ho complementa donant els mitjans per centrar-se en les accions exteriors a l’organització, com els serveis oferts als clients i les activitats del client mateixes. Com eco-dissenyaries els serveis que ofereixes, i contribuiries a transformar positivament l’impacte de l’activitat dels teus clients?

L’objectiu del taller era aquest, fer viu en els participants l’expansió del focus de l’ecodisseny, dels nostres productes i processos a les activitats pel i del client. Això es va treballar de manera distesa a través de dues eines: el Viatge de l’Usuari, donant un marc de treball on dissenyar els serveis, i el Bodystorming, per ajudar a idear dins de la naturalesa intangible dels serveis. Un espai de reflexió va ajudar a ancorar els aprenentatges dels més de 70 assistents.