Experiències d’aprenentatge per l’Eco-innovació


UNEP

Per simplificar i comunicar de manera eficaç un procés d’innovació, HOLON esta treballant amb el Programa Ambiental de les Nacions Unides (UNEP) en el  Programa Eco-Innovation Project que busca equipar amb noves eines a consultors en sostenibilitat de països en desenvolupament.

Des dels seus primers esforços, com les campanyes per una producció més neta o el foment de l’eco-disseny, la feina d’UNEP per avançar cap a una societat resilient han marcat sempre una fita en el nostre viatge col·lectiu cap a la sostenibilitat. Portant-ho un pas endavant, el programa de les Nacions Unides es troba ara en la fase de pilotatge d’introduir la sostenibilitat com a assumpte estratègic, la sostenibilitat com a eco-innovació. L’objectiu és donar suport als proveïdors de serveis de consultoria de països en desenvolupament a ajudar a les PIMEs locals a beneficiar-se de l’eco-innovació.

Per donar suport al nou enfocament estratègic, la Universitat Tècnica de Dinamarca ha liderat com a soci científic el disseny d’un procés d’eco-innovació. El programa es completa a més amb altres materials didàctics. És per això que una de les necessitats que es va observar va ser la de proveir una bona experiència d’aprenentatge i ús dels continguts.

HOLON esta treballant amb l’objectiu de millorar l’experiència d’ús del materials sortints del projecte d’eco-innovació. La presa de contacte amb el projecte va estar orientada a millorar com s’entén el procés d’eco-innovació per l’usuari. La segona fase del projecte iniciada a principis del 2016 és basa en entendre i dissenyar l’experiència d’ús dels materials per part dels consultors en eco-innovació en el seu context de treball amb les empreses. 

  • HOLON_UNEP_img1_original_picture_flickr.com:friesenecker:13821300293
  • HOLON_UNEP_img2_original_picture_flickr.com:friesenecker:13821612614