Habitar en el paradigma emergent


La Borda

Contribuint a fer efectiu el dret a l’habitatge, holon està donant suport a l’esforç col·lectiu per dissenyar els serveis compartits de la cooperativa d’habitatge La Borda; una iniciativa de co-habitatge urbà pioner a Catalunya.

L’accés a l’habitatge és un dels problemes socials més importants a les ciutats, sent a més l’habitatge un dels factors determinants de la crisi financera de 2008 en molts països. A la ciutat de Barcelona, durant el 2013 es van desallotjar una mitjana de 20 habitatges al dia; quasi tots de persones amb problemes per pagar les seves hipoteques, en una ciutat on pot arribar al 80% de l’ingrés familiar va destinat a costos relacionats amb l’habitatge. Juntament a la bombolla al preu de l’habitatge, s’hi suma la del lloguer, augmentant un 27% durant el periode 2013-2017. A més, tenint en compte que la major part de la població mundial viu en ciutats, trobar altres maneres d’habitar té una importància cada vegada més gran, ja sigui en l’àmbit social i els estils de vida com en relació a l’impacte ambiental que se’n deriva.


HOLON_La_ Borda_img_flickr.com_photos_liferfe_4718364559


Can Batlló, al barri de Sants-La Bordeta de Barcelona, és una de les històries d’èxit de com un teixit social actiu és capaç de transformar positivament barris de la ciutat. Emergint de l’espai de Can Batlló la cooperativa d’habitatge està evolucionant des de 2012. Amb un fort component en la inclusió social i la responsabilitat ambiental, el projecte comunitari està treballant de comú acord amb els serveis d’habitatge de la ciutat de Barcelona.

Estem contribuint amb la nostra cultura de disseny des de 2014 per potenciar i facilitar els esforços col·lectius donant forma als serveis del futur cohabitatge compartit. Hem realitzat recerca en disseny per comprendre les visions del món de les futures usuaries, les seves pràctiques quotidianes actuals i futures, i com tot això es pot concretar en un espai de convivència com aquest. Actualment estem co-dissenyant serveis com ara una bugaderia compartida, biblioteca d’objectes, cuina comuna, espai per convidades o la capa digital de tot plegat. Finalment, per a l’última etapa del projecte, els residents hauran d’ingressar fins al setembre de 2018, el projecte ha estat guardonat per una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona per obrir l’accés als d’aprenentatge i serveis desenvolupats del projecte amb una guia sobre els serveis de cohousing dirigits per la comunitat.

  • HOLON_Laborda_img2
  • HOLON_Laborda_img1
  • HOLON_La_ Borda_img_flickr.com_photos_liferfe_4718364559
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6