El mercat de serveis segueix la lògica de serveis


Interface

Per fer créixer el mercat de serveis, HOLON i la Universitat Tècnica de Dinamarca (DTU) han col·laborat amb Interface per entendre millor les activitats de servei de l’empresa,  i descobrir maneres de seguir desenvolupant una cartera de serveis que contribueixen a l’ús sostenible de les catifes.

Per a moltes empreses de manufactura com Interface, mantenir-se al capdavant de la seva indústria significa, cada vegada més, desenvolupar les seves activitats cap a serveis post-venda: com manteniment, gestió de projectes o serveis de recollida. Aquests serveis i altres activitats de creació de valor són resultat d’un mercat altament competitiu i d’una creixent demanda per part dels clients de serveis més enllà del producte. Avui en dia doncs la qualitat es troba en productes que estan dissenyats per estar en harmonia amb un ecosistema de serveis i ofertes que ajuden als clients a assolir els seus objectius.

Per Interface, oferir serveis no es res nou i la innovació en serveis s’entén com una oportunitat més per assolir el seu objectiu Mission Zero, l’objectiu estratègic que té l’empresa de convertir-se l’any 2020 en una empresa de fabricació de catifes d’emissions zero.

Així, HOLON i DTU van realitzar un recerca per visualització de manera estructurada els productes, serveis i la proposta de valor que l’empresa ofereix als seus clients. Això va fer possible entendre la relació d’aquest tres elements i el viatge del client, i així explorar quines oportunitats existeixen per Interface. Com a resultat es van generar estratègies d’innovació en serveis que en aquests moments estan en fase d’exploració.