Serveis

A HOLON dissenyem serveis que creen experiències amb sentit i valor dins d’ecosistemes pròspers.  Les nostres intervencions van des del desenvolupament d’estratègies de serveis per a la indústria fins a l’empoderament de comunitats a co-dissenyar els seus propis serveis compartits. Classifiquem el nostre treball en les tres àrees següents: Insight, Experiència i Innovació.


Insight

Fem recerca i desenvolupem insights que ajuden als nostres clients a prendre decisions informades. Basem aquest procés en la comprensió dels usuaris, de les seves necessitats i capacitats en el context dels reptes globals. Convidem els nostres clients a participar dels treballs de camp, de la dinamització dels tallers o de l’integració dels resultats de l’investigació amb la pròpia recerca del client. Alineem els resultats de l’investigació amb les estratègies organitzatives existents, proporcionant una via clara fins a l’implementació.

+ Mira el que vem fer per Parkhelp

Experiència

La qualitat ja no es determina únicament per un producte o un punt de contacte d’un servei, més aviat per la creació d’experiències ben orquestrades proveides per organitzacions autèntiques. A HOLON dissenyem i detallem el viatge que fan els usuaris en relacionar-se amb una organització, al mateix temps que treballem sobre els processos, estratègies i visions que les sostenen. Donem suport a l’implementació mitjançant el prototipat de les solucions, minimitzant el temps de transformació dels conceptes en realitat.

Innovació

Ajudem a organitzacions a adaptar-se a un entorn canviant donant-los suport en l’integració d’una cultura innovadora. Mitjançant tallers, formacions i programes de transformació, treballem amb tota l’organització per construir i mantenir de manera natural una cultura centrada en el client. Basem el nostre enfoc en la creació d’un marc de comprensió comú en que les persones i els seus contextos són agents actius de la innovació, a més facilitem el treball en equip i visual a través de metodologies del disseny.

+ Mira el que vem fer per Interface


El nostre enfocament


De l’Experiència als Ecosistemes

L’experiència única que viu una persona durant l’interacció amb una organització, pública o privada, és el que acaba definint avui en dia la qualitat. Treballem per desenvolupar experiències amb sentit i valor dins d’ecosistemes resilients. Això marca el nostre enfocament: entenem l’experiència dels clients i usuaris com un tot emergint de molts detalls dissenyats, considerem aquesta experiència a través dels punts de contacte amb l’organització i l’ecosistema d’actors, posant-ho tot en context dels reptes globals.Creativitat Enmarcada

El nostre treball es basa en l’ús d’eines visuals que fomenten la col·laboració. Aquest enfocament és doble, d’una banda promou una cultura que és el camí a la creativitat, accessible a tothom quan alguns marcs guien l’experimentació, com per exemple, la ideació d’un servei utilitzant peces de Lego. D’altra banda, les eines faciliten la comunicació i l’enteniment entre nosaltres i els nostres clients, i internament entre els equips dels nostres clients.


Transformació

Per proporcionar experiències autèntiques les organitzacions necessiten involucrar molt més que els departaments de R+D o el personal que treballa de cara el client, ja que altres parts de les organitzacions també són clau la creació de valor. La coordinació interna que això suposa és un esforç important per moltes organitzacions. A HOLON som conscients d’aquestes dificultats i ajudem a sostenir l’impacte dels nostres dissenys donant suport a través de tallers i programes que facilitin el procés de transformació cap una organització centrada en el client. Oferim des de formacions en experiència d’usuari, auditories sobre la cultura innovativa de l’organització, fins a guiar la creació i implementació de noves estratègies de serveis.