Que oferim

El que oferim per les transicions

Hem conduit recerca en disseny per entendre les persones, els seus reptes i oportunitats per generar un canvi. Hem dissenyat i facilitat tallers i projectes d’innovació. Hem creat estrategies per emmarcar oportunitats d’impacte i acompanyat en l’implementació. Hem co-dissenyat nous serveis, facilitat processos de disseny de noves polítiques públiques o produit guies i manuals digitals. Hem generat experiències de marca i la seva materialització en cada touchpoint. Pots veure més detall sobre això i com ho treballem a Medium. A l’arrel de resultats com aquests, el valor que oferim es base en el que el disseny aconsegueix com a cultura de canvi creatiu.

A més a més de les intervencions i resultats que generem en el context al que s’ens ha convidat a participar, busquem que la nostra feina s’orienti a generar impacte per transicionar cap a societats planetàries. Tant des de la pràctica, en la recerca i l’educació estem involucrades en avançar el disseny per a la transició.

Carregant contingut…
Carregant contingut…
Carregant contingut…
Carregant contingut…
Carregant contingut…